menu

Navodila za uporabo

NAMESTITEV IN KALIBRACIJA


Namestitev 3Shape E skenerja
Kalibracija skenerja

SKENIRANJE


Skeniranje odtisa
Skeniranje modela za prevleko
Skeniranje v artikulatorju

OBLIKOVANJE


Določanje meje preparacije
Oblikovanje polno anatomske prevleke
Oblikovanje ogrodja za mostiček
Oblikovanje totalne proteze
Oblikovanje monolitnega mostička z gingivo na zobnih vsadkih
Oblikovanje gredi na zobnih vsadkih
Oblikovanje delne proteze
Funkcija-samodejni potek dela
Diagnostično oblikovanje - wax up
Oblikovanje baze za delno protezo
Oblikovanje opornice
Kopiranje totalne proteze
Multi unit Abutments
Model builder-model z zobnimi vsadki
Oblikovanje individualne odtisne žlice
<
Dvodelni mostiček
Oblikovanje nadgradnje pri zobnem vsadku
Oblikovanje reduciranega ogrodja za mostiček
Oblikovanje Maryland mostička
Oblikovanje abutmenta in prevleke
Oblikovanje monolitnega mostička na implantatih