menu

Navodila za uporabo

SKENIRANJE


Postopek skeniranja kvadranta
 • - prikazan postopek je ustrezen za manjša protetična dela (npr. solo prevleka)
 • - postopek skeniranja obvezno vedno pričnemo na eni izmed okluzalnih ploskev kočnikov v kolikor je to mogoče
 • - pozicioniramo se na okluzalno ploskev in šele takrat pritisnemo tipko za skeniranje
 • - pomikamo se po okluzalnih ploskvah interkanino
 • - ko dosežemo sekalce se vrnemo po bukalni ali oralni strani in na ta način dopolnemo mankajoče dele skena
 • - pri skeniranju bukalnih stranic bodimo pozorni, da jih podrobno zajamemo, saj bo na podlagi teh površin kasneje tudi sestavljen medčeljustni odnos (zagriz)
 • - v primeru, da skener ne najde na določenem predelu, se pomaknemo nazaj na površino, ki je že poskenirana (najlažje ena izmed okluzalnih ploskev)
Potek skeniranja zgornje in spodnje čeljusti
 • - Prikazan postopek je primeren za obsežnejša protetična dela (npr. daljši mostičk).
 • - Postopek skeniranja obvezno vedno pričnemo na eni izmed okluzalnih ploskev kočnikov v kolikor je to mogoče.
 • - Pozicioniramo se na okluzalno ploskev in šele takrat pritisnemo tipko za skeniranje.
 • - Pomikamo se po okluzalnih ploskvah interkanino.
 • - V interkaninem področju (od 3 do 3) obvezno zajamemo celoten incizalni rob (ne zgolj oralnih ploskev sekalcev)
  saj je od tega odvisna natančnost celotnega zobnega loka!
 • - Nato nadaljujemo do konca po oralnih ploskvah in za tem dopolnemo mankajoče bukalne in oralne stranice.
 • - Pri skeniranju bukalnih stranic bodimo pozorni, da jih podrobno zajamemo, saj bo na podlagi teh površin kasneje tudi sestavljen medčeljustni odnos (zagriz).
 • - V kolikor se pojavi rdeč kvadrat to pomeni da se skener ne najde na tistem predelu, zato se pomaknimo na površino, ki je že poskenirana
  (najlažje ena izmed okluzalnih ploskev).
 • - Za lažje skeniranje lahko uporabimo tudi pripomoček za retrakcijo ust (npr. OptraGate).
Potek skeniranja griza
 • - Za dober zajem medčeljustnega odnosa sta pogoj predhodno dobro poskenirana zgornja in spodnja čeljust (še posebej bukalne stranice).
 • - Pozicioniramo se transkanino tako, da je polovica glave skenerja na zgornjih in polovica na spodnjih zobeh in šele takrat iz stabilnega položaja zaženemo skener.
 • - Počasi se pomikamo interkanino dokler se obe predhodno poskenirani čeljusti ne povežeta z modrim skenom zagriza.
Pravilni postopek skeniranja z nasveti (v slovenščini)
 • - Pomembno je, da pri vsaki čeljusti najprej poskeniramo okluzalne ploskve in incizalne robove, šele nato vestibularne in oralne ploskve.
 • - Lahko se držimo postopka skeniranja: okluzalne, vestibularne, oralne stranice ALI pa po skeniranju vseh okluzalnih ploskev poljubno dodajamo.
 • - Za natančnost in v izogib t.i. dvojni lupini je pomembno, da poskeniramo incizalne robove s poudarkom na poročnikih.
 • - Na koncu se svetuje še dodatno skeniranje bukalnih stranic za bolj gotovo registracijo medčeljustnega odnosa.
Kdaj lahko pride do napak pri skeniranju (v slovenščini)
 • - Za natančnost in v izogib t.i. dvojni lupini je pomembno, da poskeniramo incizalne robove s poudarkom na podočnikih.
 • - Pomembna je tudi redna 3D in barvna kalibracija.

WEBINARJI V SLOVENŠČINI


Digitalni odtis z intraoralnim skenerjem - 3. dec. 2020 (Predavatelja: Simon Jurše, Aleš Križnar)
 • - Predavatelja Simon Jurše in Aleš Križnar sta se v predavanju osredotočila na temo intraoralnega skeniranja
 • s poudarkom na pravilnem razumevanju skeniranja in triangulacije ter kako laj lahko privede do napak.
 • - Webinar je izjemno koristen za vse, ki bodisi svojo pot na področju digitalizacije šele pričenjate
 • ali pa kot obstoječ uporabnik TRIOS intraoralnega skenerja želite napredovati in izločiti potencialne napake pri uporabi.
Digitalni odtis z intraoralnim skenerjem - 9. april 2020 (Predavatelji: Simon Jurše, Jože Križnar, Aleš Križnar)
 • - Predavatelji Simon Jurše, Jože Križnar in Aleš Križnar so spregovorili o prednostih in izzivih, ki jih prinese delo z digitalnimi odtisi.
 • - Dr. Jože Križnar prikaže primer skeniranja, Aleš Križnar pa demonstrira oblikovanje prevleke na implantatih.
 • - Ogled zelo priporočljiv tako za zobozdravnike kot zobotehnike.
Registracija griza in premikov spodnje čeljusti - 12. maj 2020 (Predavatelj: Aleš Tomšič)
 • - Aleš Tomšič je izkušen zobotehnik, ki ima veliko izkušenj z delom na digitalnih odtisih.
 • - Tako za zobozdravnike kot zobotehnike je spregovoril o funkciji Patient Specific Motion, ki omogoča zajem premikov spodnje čeljusti, ki jih tehnik kasneje lahko uporabi pri oblikovanju.

WEBINARJI V ANGLEŠČINI


Tips & Tricks for optimal TRIOS Scanning (Morten Ryde webinar)
 • - Morten Ryde je 3Shape strokovnjak na poročju intraoralnega skeniranja.
 • - Znan je predvsem po rekordno hitrem skeniranju celotne čeljusti.
 • - V webinarju razloži in prikaže razne trike, ki lahko pomagajo pri vsakodnevni uporabi.
 • - Prikaže tudi uporabo nekaterih excitement funkcij.
Introduction to 3Shape Implant Studio
 • - Implant Studio je programska oprema, ki omogoče enostavno načrtovanje položaja implantata.
 • - V webinarju se nazorno prikaže pomembne točke načrtovanja in uporabe samega programa.
 • - 3Shape Implant Studio je možno naročiti tako uporabnikom 3Shape intraoralnega skenerja kot tudi tistim, ki bi uporabljali zgolj program.
3Shape Clear Aligner Studio with Ortho Analyzer
 • - Clear Aligner Studio je odličen 3Shape programski modul, ki omogoča hitro in enostavno načrtovanje in izvedbo zdravljenja z ortodontskimi folijami.
 • - Webinar nas popelje čez celoten postopek uporabe.

NAMESTITEV, UPORABA IN VZDRŽEVANJE


TRIOS Wireless - namestitev
 • - Namestite skener ter prenosni računalnik, kjer ju želite uporabljati.
 • - Za uporabo TRIOS programske opreme potrebujete USB licenčni ključek, za povezavo skenerja s prenosnikom pa USB adapter.
 • - 3Shape TRIOS programsko opremo zaženete s klikom na ikono TRIOS/DentalDesktop.
 • - Če je to prva povezava skenerja z računalnikom je potrebna registracija skenerja v TRIOS programski opremi oz. vnos serijske številke skenerja.
 • - Klik na MORE -> Scanner Management -> Wireless scanning -> Add new scanner.
 • - Po vnosu serijske številke vstavimo baterijo ter s klikom na tipko skenerja omogočimo povezavo.
Napotki za dnevno uporabo brezžičnega skenerja
 • - Za delovanje skenerja vstavite baterijo – lučka na zadnji strani bo zasvetila modro.
 • - Za povezavo skenerja s programom pritisnite tipko na skenerju – lučka na zadnji strani bo po 20 sekundah zasvetila zeleno, v desnem zgornjem kotu monitorja pa se bo pokazala informacija o stanju baterije.
 • - Skener se bo samodejno začel segrevati. V primeru da je skener povezan in ne skenira, bo skener ostal segret in vseeno porabljal baterijo.
 • - Ko se bo baterija med skeniranjem izpraznila vas ko program avtomatsko obvestil o menjavi baterije. V primeru da se baterija med skeniranjem izprazni, se bo skener ustavil.
 • - Baterije je priporočeno med in po skeniranju odlagati nazaj v polnilno postajo, da bodo te neprestano v pripravljenosti.
 • - V primeru da imate dva računalnika, skener odklopite in ga povežete z drugim prenosnikom.
Čiščenje nastavkov za skeniranje
  NAČIN Z RAZKUŽEVANJEM
 • 1. Korak: Takoj po skeniranju se nastavki očistijo ročno, s tekočim milom, vodo in ščetko.
 • 2. Korak: Spiranje s čisto vodo in previdno osušimo z neabrazivnimi papirnatimi brisačkami.
 • 3. Korak: Za dezinfekcijo nastavka uporabite visoko učinkovita sredstva za dezinfekcijo, npr. Anioxyde 1000, Steranios 2% NG, EuroSept Plus, itd.
 • 4. Korak: Nastavek potopite v tekočino za 10-60 min.
 • 5. Korak: Nastavek sperite s čisto vodo ter posušite steklce z neabrazivnimi papirnatimi brisačkami.
 • NAČIN S STERILIZACIJO
 • 1. Korak: Takoj po skeniranju jih očistite ročno, s tekočim milom, vodo in ščetko.
 • 2. Korak: Spirate s čisto vodo in previdno osušite s papirnatimi brisačkami.
 • 3. Korak: Priporočeno je vsak nastavek zaviti v svojo sterilno vrečko, katere so po možnosti neprepustno zaprte.
 • 4. Korak: Nadaljujte s sterilizacijo z uporabo enega od sledečih programov:
 • TRIOS 4 NASTAVKI: 134°C/273,2°F za minimalno 3 min ali 121°C/249,8°F za minimalno 15 min.
 • TRIOS 3 NASTAVKI: 134°C/273,2°F za minimalno 4 min ali 121°C/249,8°F za minimalno 45 min.
 • (Uporabljajte program, ki posuši nastavke pred odprtjem sterilizacijske naprave)

EXCITEMENT APPS


Smile design v povezavi z mobilno aplikacijo
 • - Aplikacija Smile Design nam omogoča simulacijo protetičnega zdravljenja pacienta v interkaninem sektorju.
 • - Potrebujemo fotografije pacientovega obraza z nasmehom ter fotografijo obraza z ustnimi retraktorji.
 • - Program nas vodi čez postopek 2D modelacijo zob na koncu pa z drcnico obogoča pogled pred in 2D modelaciji.
 • - Smile design fotografije pošljemo pacientu na e-poštni naslov, če je ta z njim zadovoljen in v laboratorij, kjer bodo fotografije zgled končni modelaciji.
Spremljanje obravnave pacienta - Patient monitoring
 • - Funkcija Patient specific motion se uporablja predvsem za ortodontska zdravljenja pri premikih zob. Priporočljivo je skeniranje pacienta z vsakim obiskom.
 • - Uporaba funkcije je mogoča pri vsakem pacientu, ki ima minimalno dva skena iz različnih časovnih obdobij.
 • - Za uporabo patient monitoringa je pomembno da ste za vsak sken naredili post process ter da je vsak sken narejen pod enako ID številko (v enaki pacientovi kartoteki kot predhodnji skeni).
 • - V prvem koraku izberemo skene, katere želimo med seboj primerjati.
 • - drugi korak avtomatsko označi zobe.
 • - v tretjem koraku primerjamo premike zob v različnih časovnih obdobjih.
 • - Tretji korak nam ponuja tudi orodji za merjenje premikov in sprememb na sklenini ter orodje vizualizacije, ki omogoča animacijo premikov zob čez celotno obdobje zdravljenja.